Novinky
Prijímame pacientov pre Miloslavov

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Miloslavove - Alžbetin dvor prijíma nových pacientov. Ak hľadáš kvalitné služby primárného kontaktu, tak stačí urobiť jeden krok - viac TU

viac

Skupina MyDoctor - starostlivosť na dosah

Poslanie

Cieľom skupiny Mydoctor je združovať smartambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť cez moderné telekomunikačné prostriedky (mobilné aplikácie, videohovor, chat s lekárom,...) a zároveň v prípade potreby osobného stretnutia byť v blízkosti pacienta a poznať jeho rodinné a domáce zázemie


Vízia

Vytvoriť sieť smartambulancií primárneho kontaktu, ktoré budú pacientom poskytovať odbornú a komplexnú starostlivosť s pomocou moderných telemedicínskych prostriedkov.


Čo je to smartambulancia

Zdravotnícke zariadenie, ktoré je vybavené modernými telekomunikačnými a diagnostickými prístrojmi. Konzultácie a lekárska diagnostika sa presúva do online sféry. Pacient získava rýchlejší prístup k lekárskej starostlivosti a zároveň nemusí za lekárom osobne cestovať. Lekár sa môže venovať viac vyšetrovaniu a diagnostike zložitých prípadov.