info@mydoctor.group
Otvárame od 1. 1. 2021

Nová detská ambulancia

Skupina MyDoctor+

Starostlivosť na dosah

Cieľom skupiny Mydoctor je združovať smartambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť cez moderné telekomunikačné prostriedky (mobilné aplikácie, videohovor, chat s lekárom,…) a zároveň v prípade potreby osobného stretnutia byť v blízkosti pacienta a poznať jeho rodinné a domáce zázemie.

Experience Background

Naša vízia

Vytvoriť sieť smartambulancií primárneho kontaktu, ktoré budú pacientom poskytovať odbornú a komplexnú starostlivosť s pomocou moderných telemedicínskych prostriedkov.

Smartambulancia je zdravotnícke zariadenie, ktoré je vybavené modernými telekomunikačnými a diagnostickými prístrojmi. Konzultácie a lekárska diagnostika sa presúva do online sféry. Pacient získava rýchlejší prístup k lekárskej starostlivosti a zároveň nemusí za lekárom osobne cestovať. Lekár sa môže venovať viac vyšetrovaniu a diagnostike zložitých prípadov.

Ambulancie

Miloslavov – Alžbetin Dvor

Vitajte v ambulacii všeobecného lekára pre dospelých, v ktorej vám odborný personál poskytne služby ústretovo, rýchlo

Ambulancia pre dospelých
Viac info

Bratislava – Karlova Ves

Vitajte v novej ambulacii všeobecného lekára pre dospelých, v ktorej vám odborný personál poskytne služby ústretovo,

Ambulancia pre dospelých
Viac info

Bratislava – Dúbravka

Vitajte v ambulacii všeobecného lekára pre deti a dorast, v ktorej vám odborný personál poskytne služby

Ambulancia pre deti a dorast
Viac info

Výhody pre lekárov

Lekári, ktorí sú súčasťou skupiny MyDoctor majú rôzne výhody a takto môžu svoje povolanie vykonávať kvalitnejšie. Veríme, že lekári by mali spolupracovať a deliť sa o poznatky a nadobudnuté zručnosti.

 • pomoc pri zavádzaní moderných technológií do ambulantnej praxe
 • zdieľanie skúseností a poznatkov z oblasti telemedicíny a pridružených odborov
 • lepšia vyjednávacia pozícia pri dohodnutí ceny a poplatkov poskytovateľom telemedicínskych služieb a zariadenií
 • odborné rady a vzájomná pomoc lekárov s rovnakou špecializáciou
 • vytváranie kvalitného spoločného zdravotníctva, kde majú lekári etický a proklientský prístup
 • podklady a pomoc pri vytváraní cenníkov a zoznamov ponúkaných služieb

Výhody pre pacientov

Pacienti, ktorí majú svojho lekára zaradeného v skupine MyDoctor získavajú tiež výhody a lepšiu lekársku starostlivosť. Veríme, že vzťah lekár-pacient je založený na vzájomnej dôvere a pochopení. Takto je možné vytvárať prijemné prostredie v ambulanciách, kde pacienti nečakajú zbytočne dlho a vyšetrí ich odborný personál.

 • rýchla a bezproblémová komunikácia s lekárom cez internet a smartfón
 • bežné problémy rýchlo vyriešené odborníkom bez zbytočnej návštevy lekára
 • skrátenie času stráveného v čakárni lekára
 • komplexné vyšetrenie s modernými prístrojmi
 • prístupný online symptomchecker na diagnostiku

Cieľom našich ambulancií je poskytnúť našim pacientom skutočný servis primárneho kontaktu

Predovšetkým v preventívnej starostlivosti, diagnostike, rovnako tak aj v manažmente už zistených ochorení. K tomu používame najmodernejšie prístroje a technológie.

Oznamy

14. februára 2020

V dňoch 17.2. a 19.2. sa v Karlovej Vsi neordinuje

V dňoch 17.2. 2020 a 19.2. 2020 sa neordinuje a zastupuje ambulancia v Miloslavove v dopoludňajších hodinách. ...

13. januára 2020

Zmena ordinačných hodín v ambulancií v Dúbravke

Vo štvrtok sa menia ordinačné hodiny v ambulancii pre deti a dorast v Dúbravke. Pre choré deti od 14:00-18:30 a prevencie ...

10. januára 2020

Prijímame nových pacientov s trvalým pobytom v Miloslavove

Z kapacitných dôvodov od 1.2.2020 prijímame do ambulancie v Miloslavove len nových pacientov s TRVALÝM POBYTOM V OBCI MILOSLAVOV. ...