info@mydoctor.group

Zmena ordinačných hodín v ambulancií v Dúbravke

Vo štvrtok sa menia ordinačné hodiny v ambulancii pre deti a dorast v Dúbravke. Pre choré deti od 14:00-18:30 a prevencie sú od 8:30-13:00. Prosíme o dodržiavanie času pre AKÚTNYCH pacientov (najmä s infekčnými ochoreniami), aby ostatní pacienti od nás neodchádzali ešte viac chorí, ako prišli.

Ako si preniesť kartu?

Je to jednoduché, stačí 1 krok! Využite ordinačné a konzultačné hodiny na osobnú návštevu ambulancie, kde uzavriete novú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s naším pracoviskom. Zásadnou podmienkou je, že od poslednej zmeny Vášho lekára uplynulo viac ako 6 mesiacov.