peter.lipovsky.md@gmail.com

Cenník výkonov platný od 1.1.2017

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta
APP – ceny pre pacientov, ktorí Absolvovali zákonnú Preventívnu Prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov, ktorí Neabsolvovali zákonnú Preventívnu Prehliadku v posledných 2 rokochOdborné vyšetrenia špecialistami (ORL, očné vyšetrenie, a pod.) budú realizované na náklady fyzickej alebo právnickej osoby, pre ktorú sa vyšetrenie realizuje.
 APPNPP
1. Pre školu, brigádu1020
2. Pre zamestnávateľa, športové aktivity, vodičský a zdravotný preukaz2030
3. Pre zbrojný, potápačský a pilotný preukaz, komerčné poisťovne, extrémne športy a pre iné účely na žiadosť pacienta3040
Vyšetrenia
V1 Vyšetrenie CRP5
V2 Vyšetrenie EKG*10
V3 Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie*15
V4 Vyšetrenie krvi na omamné látky20
V5 Vyšetrenie moču na omamné látky 1set10
V6 Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom)5
V7 Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára, na vlastnú žiadosť pacienta)10
V8 Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov)10
V9 Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii30
V10 Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)10
V11 Vyšetrenie zrážanlivosti krvi (INR)5
Z01 Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta10
Z02 Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku40
Z03 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii20
Z04 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma30
Z05 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** občania SR20
Z06 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** cudzinci30

* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta

**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou MEDILIP s.r.o. 

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.