info@mydoctor.group

Prijímame nových pacientov s trvalým pobytom v Miloslavove

Z kapacitných dôvodov od 1.2.2020 prijímame do ambulancie v Miloslavove len nových pacientov s TRVALÝM POBYTOM V OBCI MILOSLAVOV.